Phân biệt giá thành và giá vốn hàng bán !

Giá thành (production cost) là chi phi cần để sản xuất để ra một hàng hoá và dịch vụ …
Giá vốn (cost of goods sold) là giá trị thực chứa trong mỗi hàng hoá dịch vụ trong nghiệp vụ trao đổi kinh doanh.

————————-

– Về cách xác định: Giá vốn hàng bán: còn được xác định là Giá trị thực tế của hàng xuất bán (tính theo các phương pháp tính giá xuất). Giá thành sản phẩm được xác định =chi phí sx để sx ra sản phẩm
-Về bản chất: đối với DN sản xuất, Giá vốn hàng bán (COGS) chính là giá thành sản phẩm nhập kho + các khoản mục chi phí khác ngoài giá thành như: hao hụt hàng trong định mức. Đối với DN thương mại, COGS là trị giá mua thực tế của hàng bán ra (gồm cả chi phí thu mua + trị mua hàng hoá).

——————————

Tôi đồng ý với hanhtcdn về đ/n giá thành. Nói theo khoản mục chi phí thì Giá thành sản xuất GTSX= Cp Nguyên vật liệu trực tiếp+Cp nhân công TT+ CPSX chung; Giá thành tiêu thụ thì = GTSX + thêm chi phí QLDN và CP bán hàng.
Đ/v doanh nghiệp SX thì Giá vốn hàng bán = Giá thành tiêu thụ của SP đã bán ra rồi. Đ/v DN thương mại thì Giá vốn hàng bán = Giá mua vào của hàng hóa tính cho hàng đã bán. (cả 2 trướng hợp đều phải tính cho hàng ĐÃ BÁN RÔI).
GTSX=chi phí dở dang Đầu kỳ+ chi phí PS trong kỳ-Chi phí dd cuối kỳ.

credit: http://webketoan.vn/forum/threads/16258-Su-khac-nhau-giua-gia-thanh-va-gia-von-trong-kinh-doanh-va-san-xuat/page2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: