Trao đổi hàng hoá – ai có lợi?

Ban đầu mình cứ nghĩ buôn bán hàng hoá, chỉ có một trong hai bên- người bán hoặc người mua- là có lời

Hoá ra không phải. Đối với một thị trường tự do, cả 2 bên cùng có lợi và xã hội đạt thặng dư tối đa (không có nghĩa là thặng dư của người mua ngang với người bán, cái này phụ thuộc vào độ dốc đường cung và đường cầu).

Tuy nhiên, với các hình thức đặt giá sàn, giá trần, hay đánh thuế của nhà nước đã làm xã hội thất thoát một phần thặng dư (deadweight loss). Đối với trường hợp đánh thuế, một phần thặng dư được đưa vào ngân sách, trong khi có một phần khác trở thành deadweight loss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: